Disclaimer

Aansprakelijkheid

Team PT Cruiser Club Nederland probeert zich via de website geheel onpartijdig uit te drukken, mocht je toch problemen hebben met een bepaalde tekst, staan wij altijd open voor reacties. 
 
Wij geven onze leden de mogelijkheid om direct via het forum te reageren op berichten:
 
* Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reacties. Mocht de inhoud van een bepaalde reactie niet in het kader van het oorspronkelijke bericht passen, dan zullen wij de desbetreffende reactie verwijderen.
* Wij zullen stappen ondernemen bij misbruik van de reactie-mogelijkheid. Wij doelen hierbij bijvoorbeeld op ongeoorloofd reclame maken voor producten, bedrijven of promotie maken voor aanstootgevende sites. 
 
Je kunt bij het Team terecht voor advies, je kunt echter het Team niet aansprakelijk houden voor acties die je na een advies hebt ondernomen.  
Team PT Cruiser Club Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade aan voertuigen/bezittingen ten gevolge van deelname aan een van onze evenementen. Deelname is te allen tijde geheel vrijwillig. Wij gaan er ook vanuit dat alle deelnemende auto's verzekerd zijn bij deelname aan één van onze evenementen. 
 
Copyright
 
De website van PT Cruiser Club Nederland wordt onderhouden door John Gortemuller. De inhoud en lay-out van de site en het forum mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Team PT Cruiser Club Nederland worden gekopieerd of gepubliceerd, in welke vorm dan ook. 
De namen en domeinnamen die verbonden zijn aan de website PT Cruiser Club Nederland mogen onder geen beding gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder goedkeuring van het Team. 
 
Onze leden
 
De ledenlijst is toegankelijk voor elk ingelogd lid. We willen onze leden er wel op wijzen, zorgvuldig met de informatie van leden om te gaan. Het is niet toegestaan, oneigenlijk gebruik te maken van de contactgegevens van onze leden, bijvoorbeeld voor reclame-doeleinden, anders dan voor PT Cruiser Club Nederland. Het zijn tenslotte de leden van PT Cruiser Club Nederland, onze leden! Bij niet naleven hiervan is PT Cruiser Club Nederland gemachtigd om gepaste maatregelen te nemen. Bezoekers hebben geen toegang tot onze ledenlijst.
 
Algemene informatie
 
PT Cruiser Club Nederland functioneert onder leiding van John Gortemuller, Tony Franken en Jorgen Feunekes: Team PT Cruiser Club Nederland.
Deze teamleden zijn de aanspreekpunten voor alles binnen de club, zij kunnen echter niet voor alles aansprakelijk worden gehouden.  
Wij gaan zorgvuldig met persoonlijke informatie van je om. Je kunt ons dan ook te allen tijde aanspreken op enig misbruik van je gegevens.  
Het Team kan in bijzondere gevallen besluiten tot het royeren van een van de leden. Dit kan natuurlijk niet zonder gegronde reden. Wij zullen altijd eerst proberen om in overleg met het desbetreffende lid het probleem op te lossen.
 
Voor alle duidelijkheid: wij zijn een vriendenclub, geen stichting of vereniging. Een vriendenclub heeft een andere organisatie en samenstelling!
Bij onze vriendenclub is het voor elk lid wenselijk om jaarlijkse een bedrag van maximaal €25,00 te doneren.
 

John, Tony en Jorgen.